Samen aankoop stookolie : zie lees verder' - binnen tegen 3/6/2019 !!

SAMENAANKOOP STOOKOLIE - SAMENAANKOOP STOOKOLIE
Ik, ondergetekende : …………………………………………………………………………
wonende te : …………………………………………………………………………
GSM of Tel.nr. : ………………………………………………………………………….
Plaats mazouttank t.o.v. woning : ……………………………………………………………
Boven- of ondergronds : ………………………………………………………………………
wens : ……………… liter huisbrandolie.
OPMERKING :
 betaling bij levering aan de leverancier
 Strook binnen voor 0306/2019 bij Andre Van Egdom
 KWB is NIET verantwoordelijk voor laattijdig of niet betalen !!!!

Handtekening