"Controle Mazouttanks - 5 jaarlijks" - samenaankoop Kwb "lees verder"

SAMENAANKOOP  CONTROLE MAZOUTTANK

Ik, ondergetekende   : …………………………………………………………………………

Wonende te               : …………………………………………………………………………

Telefoonnummer      : ………………………… U wordt één dag van tevoren verwittigd.

Lidnummer K.W.B.   …………………………………………………………………………

INHOUD van TANK………………………………………………………………………….

Wenst een controle te laten uitvoeren door een erkend technicus SV 03 495 Van den Broeck Bert. De prijs inclusief BTW € 72,60.

OPMERKING :  

  • betaling na controle van erkend technicus.
  • KWB is NIET verantwoordelijk voor laattijdig of niet betalen
  • Strook binnen voor 06/05/19 bij Andre Van Egdom

Handtekening