Bestuur

De wijkmeestersvergadering gaat in principe elke 1ste maandag van de maand door tussen alle wijkmeesters. Tevens zijn er 13 leden die deel uitmaken van het DB (dagelijks bestuur). Deze mensen bereiden  de vergaderingen voor en ontwikkelen nieuwe activiteiten en/of nieuwe ideeën. 

De leden van het Dagelijke Bestuur met ingang van 1/1/2020 :

 

CANNAERTS           Foppe                foppecannaerts@gmail.com           communicatie     


HEREMANS             Fieke                  fiekeheremans@gmail.com             communicatie        


HEREMANS             Johan                 heremans.jo@gmail.com                 algemeen


HEREMANS             Steven                heremans.steven@gmail.com         evenement


LAMBRECHTS         Ellen                   ellen.lambrechts8@gmail.com        communicatie


LAMBRECHTS         Wim                    wimlambrechts80@gmail.com         evenement


LEMMENS                Ludo                   ludo.lemmens2@telenet.be             administratie


MICHIELS                 Iris                      irismichiels25@gmail.com                algemeen     


MICHIELS                 Katrien               michiels1katrien@gmail.com           administratie       


VAN DEN BROECK  Jelle                    jellevdb2303@gmail.com                administratie


VAN DEN BRUEL     Elien                  elienvandenbruel@hotmail.com       communicatie


VAN LOO                  Mathias             mathiasvanloo@gmail.com               algemeen


VANDEPERRE          Kirsten              kirstenvandeperre@hotmail.com      evenement

 

Hierna de lijst met wijkmeesters

E.H. Jef Bats, Herman Claes, Swa Van den Broeck, Jef Anthonis, André Van Egdom, Eric Croonen, Ronny Van Roosbroeck, Paul Vervloet, Stefan Verbeeck, Roel Cannaerts, Guido De Bock, Jos De Bock, Jean Dens, Leo Henin, Eric Heremans, René Liekens, Erik Ooms, Hugo Ooms, André Van Etterbeeck, Fons Van Roosbroeck, Fred Vermunicht, Jules Vonckx, Maurice Tobback, Jan Verbeeck, ,Jeroen Laenen, Kim Tobback, Hilde Lemmens, Tinne Van den Broeck, Jeannine Vaes, Rita Renap